تاریخچه

از تاریخچه پیدایش و کشف نفت و گاز چه می‌دانید؟!

/oil-gas-history
نحوه به وجود آمدن تمام سوخت های فسیلی از جمله نفت و گاز بر می گردد به صدها میلیون سال پیش و قبل از عصر دایناسورها، از این رو نام آنها را سوختهای فسیلی و زمان تشکیل اینگونه سوختها را دوره کربونیفر نام نهاده اند. این دوره که بخشی از دوران اول زمین شناسی است نام خود را از کربن (عنصر اصلی ذغال سنگ و همچنین سایر سوختهای فسیلی) گرفته است.