سامانه های کنترل

نقش سامانه های کنترل و ابزاردقیق در فرآیندهای گازی

/the-role-of-control-systems-and-instruments-in-gas-processes
با عنایت به روند تکوین سیستم های کنترل و ابزاردقیق از ادوات مکانیکی یا هیدرولیکی تا سامانه های نوین با فناوری جدید (از جمله سامانه های کنترل مبتنی بر فیلدباس یا بدون سیم) قطعا ایده استفاده از این ادوات در ذهن خواننده نقش می‌بندد. بدین‌منظور ابتدا ببینیم این‌گونه ادوات در چه مراحلی از فرایند طولانی استخراج / پالایش / انتقال و توزیع می‌تواند کاربرد داشته باشد: