لوپ پروور

اعمال پوشش دستگاه میترینگ به دست متخصصین داخلی

/news1
جداسازی و نصب اتصالات جهت اعمال پوشش داخلی FBE و پوشش داخلی سه لایه دستگاه پرووینگ‌ مستر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران توسط یک شرکت بومی داخلی انجام شد.