گاز

نقش سامانه های کنترل و ابزاردقیق در فرآیندهای گازی

/the-role-of-control-systems-and-instruments-in-gas-processes
با عنایت به روند تکوین سیستم های کنترل و ابزاردقیق از ادوات مکانیکی یا هیدرولیکی تا سامانه های نوین با فناوری جدید (از جمله سامانه های کنترل مبتنی بر فیلدباس یا بدون سیم) قطعا ایده استفاده از این ادوات در ذهن خواننده نقش می‌بندد. بدین‌منظور ابتدا ببینیم این‌گونه ادوات در چه مراحلی از فرایند طولانی استخراج / پالایش / انتقال و توزیع می‌تواند کاربرد داشته باشد:

از تاریخچه پیدایش و کشف نفت و گاز چه می‌دانید؟!

/oil-gas-history
نحوه به وجود آمدن تمام سوخت های فسیلی از جمله نفت و گاز بر می گردد به صدها میلیون سال پیش و قبل از عصر دایناسورها، از این رو نام آنها را سوختهای فسیلی و زمان تشکیل اینگونه سوختها را دوره کربونیفر نام نهاده اند. این دوره که بخشی از دوران اول زمین شناسی است نام خود را از کربن (عنصر اصلی ذغال سنگ و همچنین سایر سوختهای فسیلی) گرفته است.

نفت و گاز چگونه استخراج می شوند؟

/extraction-of-oil-gas
اولین گام برای استخراج، شناسایی مخازن زیرزمینی یا اکتشاف است که توسط مهندسین زمین شناسی نفت انجام پذیر است. برای تسریع بخشیدن در شناسایی پتانسیل زمین در مناطق مختلف و پیش فرض اولیه شناسایی، بر اساس سوابق هر منطقه خواهد بود. چنانچه شرایط لازم و کافی که عبارت است از ویژگی های زمین شناسی از قبیل طبقات و بسترهای مولد نفت، سنگ های مخزن نفت و ساختارهای لازم برای تجمع نفت، در محل و یا منطقه ای وجود داشته باشد، شرایط تشکیل و تجمع نفت در آنجا فراهم خواهد بود.